header banner
Default

Yüzde indirimi nasıl hesaplanır? Basit ve kolay bir yöntem


 Yüzde indirimi hesaplamanın en kolay yolu ürün fiyatı ile indirim oranını çarpmak ve sonrasında da 100'e bölmektir. Örneğin bir ürünün fiyatı 50 TL ise ve %25 indirim yapılacaksa öncelikle 50x25=1250 işlemi yapmalısınız. Sonrasında 1250/100=12,5 işlemi yaparak indirim tutarını bulabilirsiniz. Böylece 50 TL'lik bir ürün %25 indirim sonrası 37,50 TL olur.

  Yüzde İndirimi Nasıl Hesaplanır?

  Yüzde indirimi fiyat üzerinden bir indirim olması demektir. Özellikle alışveriş yerlerinde ya da mağazalarında indirim için yüzde hesapları verilir. Yüzde indirimi yerine iskonto kelimesi ile de karşılaşabilirsiniz. Bir üründe indirim ya da iskonto olması ürünün fiyatında bir azalma olacağı anlamına gelir.

  Mağazalar bazı zamanlarda indirim yaptıklarından alışveriş yapmak isteyen kişiler ürünlerin indirimli fiyatlarını bilmek isterler. İndirim esnasında yüzde olarak bir rakam verilebilir. Yüzde indirimi yapmak için mutlaka ürünün fiyatını ve % kaç indirim yapılacağını bilmek gerekir. En kolay şekilde yüzde indirimini fiyat ve indirim oranını çarpıp 100'e bölerek bulabilirsiniz.

  İşlemler sonucunda elde edilen tutar fiyat üzerinden eksiltilecek yani indirim yapılacak olan tutardır. Son tutarı ilk fiyattan çıkararak ürünün son indirimli fiyatını bulabilirsiniz. Örneğin bir ürünün fiyatı 100 TL ise ve %50 indirim yapılacaksa 100x50=5000 sonrasında ise 5000/100=50 bulunur. 100-50 yaparak ürün fiyatının indirimden sonra 50 TL'ye düşeceğini bulabilirsiniz.

  Basit Ve Kolay Yüzde İndirimi Hesaplama Yöntemi

  Günlük hayatta sık sık yüzde indirimi hesaplamak gerekebilir. Her ne kadar yüzde indirimi ile beraber ürünlerin son fiyatları ürün etiketinde yazsa da bazı durumlarda yalnızca yüzde ile karşılaşabilirsiniz. Eğer bir telefon alacaksanız ve telefonun fiyatı 2000 TL ise bu üründe indirim uygulanabilir. Bu halde telefonun fiyatı 2000x12=24000 sonrasında ise 24000/100=240 bulabilirsiniz.

  İndirim sonrası fiyat için son işlem olarak 2000-240=1760 yapmanız gerekir. Böylece 2000 TL olan telefonun fiyatı indirimden sonra 1760 TL olur. Bazı durumlarda indirimli ürün satın alanlar % kaç indirim olduğunu da merak ederler. Bunun için de normal fiyat ile son fiyatı çıkararak ilk fiyata bölmek gerekir. Sonrasında 100 ile çarparak % kaç indirim uygulanmış olduğunu bulabilirsiniz. Örneğin 120 TL olarak bir tişörtü 90 TL'ye aldıysanız (120-90)/120x100 yaparak %25 bulabilirsiniz. Ürün üzerinde %25 indirim yapılmış olur.

  Yüzde İndirim Hesaplama

  Yüzde indirimi asıl fiyat üzerinden yapılan ve yapılması gereken bir hesaplamadır. Belirlenen indirim ile işlem yaparak son fiyatı bulabilirsiniz. İndirim yapışan fiyatı indirim ile çarpmak ve sonrasında 100 sayısına bölmek indirim tutarını bulmanızı sağlar. Bu işlemi gerçekleştirerek bulduğunuz tutarı ilk tutardan çıkarırsanız indirimli son fiyatı da kolayca bulabilirsiniz. Son derece kolay bir işlem olduğundan yüzde indirimini herkes bulabilir.

  İnternet üzerinden hesaplama formülleri ile bulabilir ya da hesap makinesinden kolayca işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin 30 TL olan bir üründe indirim uygulanacaksa 30x10=300 sonra da 300/100=3 bulunur. 30 TL olan bir üründe indirim uygulanırsa 30-3=27 TL ile son fiyatın 27 TL'ye düşeceği bulunur. Özellikle bazı dönemlerde markalar ve mağazalar indirim yaparak ürünlerini satmaya çalışır. Bunun için ürün fiyatlarının kaç TL'ye düşeceğini kolay bir hesapla bulabilirsiniz.

Sources


Article information

Author: Robert Sloan

Last Updated: 1698227042

Views: 1185

Rating: 3.6 / 5 (67 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Robert Sloan

Birthday: 2016-05-30

Address: 4039 Krista Viaduct, Garyhaven, DC 47345

Phone: +3961006431450040

Job: Network Administrator

Hobby: Ice Skating, Playing Chess, Animation, Juggling, Playing Guitar, Kite Flying, Sewing

Introduction: My name is Robert Sloan, I am a spirited, exquisite, valuable, apt, proficient, honest, unguarded person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.