header banner
Default

Na de aanvallen van Hamas op Israël willen de Verenigde Staten streng optreden tegen cryptocurrencies


Vorig weekend viel terrorismeorganisatie Hamas plotseling Israël aan met enkele duizenden raketten, waarna militanten Israël in het zuiden binnenvielen. Hamas gebruikte onder andere crypto om zichzelf te financieren, waar de Amerikaanse overheid helemaal niet blij mee is. Daarom trekt het een verwaarloosd maar omstreden wetsvoorstel uit de kast.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Terroristen gebruikten crypto voor oorlog Israël

Kort na de aanvallen werd duidelijk dat de oorlog is gefinancierd met behulp van onder andere cryptocurrencies. Het is erg lastig voor terroristische organisaties om geld op te halen met het reguliere financiële systeem, omdat overheden ze op grote schaal onderwerpen aan sancties. Daarom wijken zij uit naar crypto. Zo kun je in theorie met een walletadres en een internetverbinding al uit de voeten.

Hamas alleen al haalde naar schatting 41 miljoen dollar op. Ook blijkt dat het accounts had op Binance – afgelopen week maakte Israël bekend dat het bijna 200 accounts heeft opgerold. In totaal zouden anti-Israëlische terroristen sinds 2021 zo’n 134 miljoen euro hebben ontvangen.

Weliswaar is crypto en blockchain een hulpmiddel dat door iedereen inzetbaar is. Afgelopen maandag hebben lokale crypto-bedrijven een hulpfonds opgezet waarmee je steun kunt bieden aan de Israëlische bevolking door cryptocurrencies te sturen.

Advertisement

Komt anti-crypto wet er toch?

VIDEO: Israel-Palestine War: Israeli police disrupt Hamas' crypto fundings | WION Newspoint
WION

Sommige politici in de Verenigde Staten zijn al jaren erg anti-crypto, zoals senator Elizabeth Warren. Zij probeert al een aantal jaar door te voeren dat alle cryptocurrencies gereguleerd zullen worden als effecten, wat in lijn ligt met wat de Securities and Exchange Commission (SEC) het liefste zou zien. Crypto zou namelijk een gevaar zijn voor het traditionele financiële systeem.

Mede dankzij Warren lag er voorheen een wetsvoorstel op tafel dat veel strengere regels voor de sector zou hanteren, waaronder omtrent de effectenregeling. Dit plan is vervolgens van tafel geveegd, maar volgens Politico wordt het inmiddels weer besproken binnen het parlement.

It’s alarming and should be a wakeup call for lawmakers and regulators that digital wallets connected to Hamas received millions of dollars in cryptocurrencies. https://t.co/yUVSIElI8v

— Elizabeth Warren (@SenWarren) October 11, 2023

Senator Warren vindt dat crypto terrorisme in de hand werkt. Politico sprak met Duke University-fellow Lee Reiners, die dit als het meest krachtige argument van voorstanders beschouwt. De oorlog in Israël heeft de reputatie van de crypto-industrie geschaad.

De crypto-industrie zal er niet blij mee zijn als deze wet wordt ingevoerd. Afgelopen zomer schreef de crypto-lobbygroep Chamber of Digital Commerce (CDC), dat de wet crypto-innovatie in de Verenigde Staten uit zou roeien. Volgens CoinDesk heeft het voorstel voorstanders binnen beide partijen.

Sources


Article information

Author: Matthew Guzman

Last Updated: 1699313042

Views: 1043

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Matthew Guzman

Birthday: 1909-02-17

Address: PSC 9138, Box 0435, APO AP 19639

Phone: +4213915833897375

Job: Forester

Hobby: Cooking, Juggling, Billiards, Astronomy, Beer Brewing, Drone Flying, Painting

Introduction: My name is Matthew Guzman, I am a talented, Precious, treasured, vibrant, lively, unwavering, candid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.